Washingtonspeeddating com

Om du har abonnement logger du deg inn via vinduet nedenfor.

Marthe Kristoffersen løp inn til seier blant damene i Pinåsløpet lørdag. Devon Kershaw brukte 32 minutter og 10 sekunder på det 7,5 kilometer lange motbakkeløpet og toppet dermed herreklassen.

US Personals provides free online personals by searching the best dating web sites.

Browse online personals to locate black, asian, jewish, christian or other personals in your city, county and state.

USA Safe Dating Advice, USA Gay Dating, USA Lesbian Dating.Tema for møtet var rapporten «innsatt og utsatt – Rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel».Den omhandlet funksjonshemmede og andre utsatte grupper.Her blir de døve/hørselshemmede isolerte og får ikke snakke med de andre innsatte – hvilket som betyr at døve/hørselshemmede får en dobbel straff.Norges Døveforbund gav tilbakemelding på at de bør ha mer fokus på døve og hørselshemmede innsatte i fengsel, i rapporten.

Leave a Reply